Voorwaarden


1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en producten van Fotocieniek.
1.2 Bij het boeken van een fotoreportage bij Fotocieniek gaat u automatisch (en stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden.
1.3 De algemene voorwaarden kunnen op elk moment door Fotocieniek gewijzigd worden.


2. Fotoreportages, Beeldselectie & Bewerking
2.1 Fotocieniek zal altijd haar uiterste best doen om alle geleverde diensten en producten zo goed mogelijk af te leveren.
2.2 Uit iedere fotoreportage zal de fotograaf de, naar haar inzicht beste foto’s (op basis van haar kwaliteiten, stijl en geschiktheidcriteria) selecteren en bewerken, vóór deze aan de klant worden geleverd. Foto’s die niet voldoen aan de eisen van Fotocieniek zullen niet aan de klant getoond worden en op deze foto’s kun u dan ook in geen geval aanspraak maken.
2.3 Specifieke wensen zoals bijvoorbeeld beeldselectie en bewerking dienen voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar gemaakt te worden. De fotograaf kan dan beoordelen of deze wensen uitvoerbaar zijn.
2.4 Bij bruidsreportages worden de foto’s altijd in verschillende kleuren geleverd. Wanneer u liever alle foto’s in 1 kleur wilt ontvangen dan dient u dit voorafgaand aan de fotoreportage aan te geven (dit geldt niet voor aanbiedingen en acties)

3. Boekingen & Annuleren
3.1 Een fotoreportage boeken kan doormiddel van een telefonisch gesprek, via een e-mail of via de verschillende social media kanalen van Fotocieniek.
3.2 Bij een fotoreportage op locatie geldt dat de eventuele reiskosten niet bij de prijs zijn inbegrepen (tenzij anders aangegeven). Vanaf 15km enkele reis worden er reiskosten berekend. Dit is €0,40 per gereden kilometer. Deze worden altijd bij het totaalbedrag opgeteld nadat er een locatie is afgesproken met de klant, en Fotocieniek de reiskosten heeft berekend. Wij berekenen altijd de heen en terugreis.
3.3 Als u een aanvraag voor een fotoreportage heeft gedaan, geven wij u een aantal data en tijden door. Wanneer wij binnen 48 uur geen bevestiging op 1 van deze data en tijden hebben ontvangen, zien wij dit als zijnde geen interesse meer.
Wij houden de doorgegeven data en tijden dan ook niet langer voor u vast.
3.4 Aanvragen voor een fotoreportage zijn altijd geheel vrijblijvend tot het moment waar op Fotocieniek de gemaakte afspraak definitief heeft bevestigd.
3.5 Nadat de fotoreportage definitief is gepland ontvangt u deze algemene voorwaarden en een factuur. Zoals aangegeven op de factuur dienen de kosten binnen 2 weken na factuurdatum of uiterlijk 1 week vóór de fotoreportage plaats vindt te zijn voldaan op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer, t.n.v Fotocieniek o.v.v uw naam en het factuurnummer.
Wanneer wij uiterlijk 1 week voor de fotoreportage plaats vindt geen betaling hebben ontvangen, zien wij dit als annulering van de fotoreportage ( wij sturen vooraf geen herinnering).
3.6 Bij bruidsreportages geldt dat 25% van het totaal bedrag uiterlijk 3 maanden voor het huwelijk plaats vindt, dient te zijn voldaan op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer, t.n.v Fotocieniek o.v.v uw naam en het factuurnummer. Bij bruidsreportages geldt dat wanneer deze binnen 1 maand vóór het huwelijk plaats vindt word geannuleerd door de klant, de aanbetaling (25% van het totaal bedrag) niet wordt terug betaald. Wanneer de bruidsreportage wegens onvoorziene omstandigheden geannuleerd moet worden zullen wij naar een passende oplossing zoeken.
3.7 Wanneer u een fotoreportage op een buiten locatie heeft geboekt en het weer onverhoopt toch slecht is (dit houdt in dat het regent, hagelt, sneeuwt etc.) verzetten wij de reportage naar een andere datum, welke u van Fotocieniek door krijgt. Fotocieniek bepaald of een shoot verzet zal worden of gewoon door gaat. In sommige gevallen kan het zijn dat de fotograaf aanbied om uit te wijken naar de studio. (Dit zal uiterlijk 2 uur voor de fotoreportage plaats vindt met u worden besproken). De nieuwe afspraak dient dan binnen 5 werkdagen te worden gemaakt (de fotoreportage vindt in de meeste gevallen echter niet binnen deze 5 werkdagen plaats). (Dit geldt uiteraard niet bij een bruidsreportage).
3.8 Fotocieniek berekend altijd een bepaalde tijd voor een reportage.
Indien u te laat komt op de afspraak, dan zal dit van de oorspronkelijke tijd afgaan. Fotocieniek is niet aansprakelijk als hierdoor minder foto’s gemaakt kunnen worden en/of er minder variatie in het fotoaanbod zal zijn.
3.9 Fotocieniek is niet aansprakelijk voor mindere resultaten / minder foto’s veroorzaakt door het gedrag en/of welzijn van een persoon of dier. Indien bijvoorbeeld een kind ziek is, is het raadzaam om een afspraak te verzetten.
3.10 Voor het annuleren binnen 48 uur voor de reportage plaats vindt, zijn wij helaas genoodzaakt de aanbetaling te houden.
Afzeggingen door ziekte kunnen door zowel de klant als fotograaf worden gedaan. Wij plannen dan gewoon een nieuwe afspraak. Welke binnen 5 werkdagen dient te worden gemaakt (de fotoreportage vindt in de meeste gevallen echter niet binnen deze 5 werkdagen plaats).
3.11 Bij het niet komen zonder afzegging word het gehele bedrag van de afgesproken fotoreportage in rekening gebracht.
3.12 De fotoreportage, de foto’s en producten van Fotocieniek zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.


4. Betalingen & Levertijd
4.1 Door diensten of producten bij Fotocieniek af te nemen gaat u automatisch akkoord met de betalingsvoorwaarden.
4.2 U ontvangt na het plaatsen van een (na)bestelling zo snel mogelijk een factuur. U kunt de bestelling bij Fotocieniek komen afhalen en ter plaatse contant betalen of overschrijven met vermelding van het factuurnummer. Of de bestelling per e-mail of per post laten verzenden (eventuele verzendkosten worden door de klant betaald). Uw bestelling wordt dan verzonden zodra Fotocieniek het volledige factuurbedrag (binnen 5 werkdagen) per bankrekening heeft ontvangen.
4.3 De originele RAW (camera) bestanden worden nooit aan de klant geleverd.
4.4 De digitale foto’s worden altijd in hoge resolutie, verstuurd per e-mail (via We Transfer), geleverd op een USB, afgedrukt of in een album afgeleverd. Bij het zelf (laten) afdrukken van de foto’s bij een andere fotograaf/winkel is Fotocieniek niet aansprakelijk voor de afdruk kwaliteit.
4.5 De levertijd voor een reportage is maximaal 2 weken. Voor bruidsreportages is de levertijd maximaal 6 weken. Fotocieniek streeft er naar om binnen de genoemde tijd te leveren maar mocht dit onverhoopt niet lukken, dan wordt u hier uiterlijk 1 week voor de termijn afloopt schriftelijk van op de hoogte gebracht.
4.6 Wanneer u er voor kiest een fotobestelling te laten verzenden per post, dan is dit voor eigen risico van de klant.


5. Cadeaubonnen
5.1 Fotocieniek verkoopt ook cadeaubonnen. Een cadeaubon kan voor elk gewenst bedrag worden aangeschaft.
5.2 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en is niet inwisselbaar voor contanten.
5.3 Een cadeaubon is altijd geldig tot 1 jaar na uitgifte door Fotocieniek. Hier na verloopt de bon automatisch en is in geen enkel geval terug gave van het bedrag mogelijk.
5.4 Een cadeaubon is te besteden aan alle diensten en producten van Fotocieniek, tenzij anders aangegeven.
5.5 Indien de waarde van een reportage hoger is dan de cadeaubon, wordt de cadeaubon als korting verrekend met het totale bedrag.
5.6 Wanneer u meer dan 1 cadeaubon wilt inwisselen, dan kan dit tot een maximum van 2 cadeaubonnen per reportage.


6. Klachten, Aansprakelijkheid, Gebruik/Promotie & Verantwoordelijkheid
6.1 Klachten betreffende het door Fotocieniek geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk (binnen 5 werkdagen na levering), schriftelijk aan Fotocieniek bekend gemaakt te worden. En Fotocieniek zal dan naar een passende oplossing zoeken.
6.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid van de klant zal er in overleg eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog tot het gewenste resultaat te komen. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 5 werkdagen schriftelijk een officiële klacht is ingediend.
6.3 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
6.4 U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
6.5 Deelname aan een fotoreportage is volledig op uw eigen risico.
6.6 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de klant is ontstaan,
tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.
Wanneer er door de klant schade is ontstaan aan spullen van de fotograaf, brengen wij het schadebedrag in rekening voor
de klant.
6.7 De klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig stellen van de door Fotocieniek geleverde foto’s.
Het is verstandig de digitale foto’s op meerdere harde schijven op te slaan.
6.8 Na aflevering van een fotoreportage zal Fotocieniek de foto’s nog maximaal 1 jaar bewaren. U heeft binnen deze tijd dan ook de mogelijkheid om foto’s als afdruk of fotoproduct (na) te bestellen.
6.9 De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste fotonummer.
Indien de klant een foutief fotonummer heeft doorgegeven en de bestelling al is verwerkt, zijn de kosten voor de klant.
6.10 Fotocieniek is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen.
6.11 U bent vrij om de geleverde, digitale foto’s bij een andere winkel te laten afdrukken. Echter is Fotocieniek niet verantwoordelijk voor de afdrukkwaliteit.
6.12 Fotocieniek heeft uitdrukkelijk het recht om de foto’s welke gemaakt zijn tijdens een reportage te gebruiken voor eigen promotie zonder toestemming te vragen.
Dit kan zijn: plaatsing op websites/social media en/of drukwerk. (Wanneer u dit liever niet wilt, geef dit dan vóór de fotoreportage plaats vind schriftelijk aan via mail).
6.13 De klant mag in geen geval een verandering aanbrengen in/op de door Fotocieniek geleverde foto’s.
6.14 Wanneer wij de foto’s na de hierboven genoemde 5 werkdagen hebben gebruikt voor advertenties en/of drukwerk, en u wilt dit toch liever niet. Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de door Fotocieniek gemaakte kosten voor u in rekening te brengen.
6.15 Er kunnen geen rechten worden verleend aan foto’s op mijn website. Ieder persoon is anders.


7. Auteursrechten
7.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle fotoreportages blijven altijd in het bezit van Fotocieniek.
7.2 Op aan de klant geleverde foto’s berusten altijd de auteursrechten van Fotocieniek. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.